Αρχική

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι Θεσσαλονίκης δημιουργήθηκε για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των αποφοίτων / τελειοφοίτων όλων των τμημάτων του Ιδρύματος (όσων λειτουργούν σήμερα καθώς και όσων πρόκειται να δημιουργηθούν μελλοντικά). Ουσιαστικά αποτελεί ένα συνδετικό κρίκο μεταξύ του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι Θεσσαλονίκης και του χώρου της αγοράς εργασίας. Ως κύριο στόχο έχει την ενημέρωση των ενδιαφερομένων για θέματα σπουδών και ευκαιρίες απασχόλησης. Άμεσο στόχο λειτουργίας του γραφείου αποτελεί η επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων, γι” αυτό το Γραφείο Διασύνδεσης του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι Θεσσαλονίκης προβλέπεται να καλύψει και ανάγκες απόφοιτων από άλλα Τ.Ε.Ι. της χώρας όταν ο τόπος διαμονής τους βρίσκεται στην περιοχή κάλυψης του (περιοχή νομού Θεσσαλονίκης και γειτονικών νομών όπου δεν λειτουργεί κάποιο άλλο Τ.Ε.Ι.). Βασικός άξονας των δραστηριοτήτων του Γραφείου Διασύνδεσης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής για το σχεδιασμό σταδιοδρομίας καθώς και η ενημέρωση και καθοδήγηση για τη δημιουργία μια νέας επιχείρησης.