Αναγνωστήριο Γραφείου Διασύνδεσης

Ξεκίνησε τη λειτουργία του το Νέο Αναγνωστήριο του Γραφείου Διασύνδεσης του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης, το οποίο φιλοξενείται στο χώρο του Σπουδαστηρίου της Σ.Ε.Υ.Π.

Βρίσκεται στον 1ο όροφο του κτιρίου της Σ.Ε.Υ.Π. των τμημάτων Μαιευτικής και Βρεφονηπιοκομίας. Διαθέτει συλλογή βιβλίων (έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό) που σχετίζεται με την αγορά εργασίας, τη σταδιοδρομία και την επιχειρηματικότητα, καθώς και μελέτες και οδηγούς σπουδών ξένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Είναι προσβάσιμη σε όλους τους φοιτητές/τριες και αποφοίτους του Ιδρύματος.

Ο χώρος διαθέτει 10 ηλεκτρονικούς υπολογιστές και 40 θέσεις αναγνωστηρίου και σε ξεχωριστές βιβλιοθήκες διατηρείται η βασική Συλλογή Βιβλίων και Περιοδικών που αφορούν τη Σ.Ε.Υ.Π., ενώ φυλάσσεται και έντυπη συλλογή των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή 8.00- 15.00.

Υπεύθ. Σπουδαστηρίου ΣΕΥΠ : Δέσποινα Τσοκτουρίδου, Βιβλιοθηκονόμος

Τηλ.: +30 2310 013(813) / +30 2310 013(483)

e-mail: despinat@admin.teithe.gr

Δείτε τη λίστα με τα βιβλία του αναγνωστηρίου

Επιπλέον, έχει δημιουργηθεί λίστα πηγών ηλεκτρονικού υλικού για όσους δεν είναι σε θέση να επισκεφθούν το αναγνωστήριο.

Δείτε τη λίστα με το ηλεκτρονικό υλικό

Δείτε φωτογραφίες του αναγνωστηρίου:

Το Αναγνωστήριο του Γραφείου Διασύνδεσης του Α.Τ.Ε.Ι.-Θ. αποτελεί παραδοτέο υλικό του Έργου «Γραφείο Διασύνδεσης του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης», το οποίο υλοποιείται στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2007-2013» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους.