Οκτ
09

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) συμμετέχει ως Εταίρος στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΠΡΟ-ΩΘΗΣΗ», η οποία έχει αναλάβει την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο: «Πρόσβαση στον Τουρισμό – Ώθηση στην Εργασία: Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ανέργους/ες με αναπηρία στον τουριστικό κλάδο της Περιφέρειας Αττικής», της Δράσης 3: «Τοπικές Δράσεις Κοινωνικής Ένταξης για Ευάλωτες κοινωνικές ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος: «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013». Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από Εθνικούς Πόρους. 

Οκτ
07

Απο 7 Οκτωβρίου η χορήγηση Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2013-Διευκρινιστική Εγκύκλιος

Διευκρινιστική Εγκύκλιος για την χορήγηση Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2013

Σχετ. : α) Η Δ29/Φ.11/Γ.Π.οικ28149/1116/28.8.2013 (ΦΕΚ 2182/13 τ.Β΄) Κοινή Υπουργική Απόφαση.

β) Η ΔΙΑΔΠ/Ε/6123/29.3.2005 (ΦΕΚ 410/05 τ.Β) Κ.Υ.Α. «Τροποποίηση της Κ.Υ.Α. περί καθορισμού διοικητικών διαδικασιών και των αντίστοιχων εντύπων τους που διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών».

Οκτ
02

ΑΜΕΑ: Δικαιολογητικά για την πιστοποίηση αναπηρίας, για χορήγηση απαλλαγών ΕΕΤΑ ,φορολογίες κληρονομιών,δωρεών ,κ.λ.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πιστοποίηση αναπηρίας, για τη χορήγηση απαλλαγών- ελαφρύνσεων στο έκτακτο ειδικό τέλος ακινήτων (ΕΕΤΑ)και στις φορολογίες κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και μεταβίβασης ακινήτων.

Με αφορμή ερωτήματα που μας υποβάλλονται σχετικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Οκτ
02

ΟΑΕΔ: ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΦΑΡΟ ΤΥΦΛΩΝ 2013-2014

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ  ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΦΑΡΟ ΤΥΦΛΩΝ, ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2013-2014

ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑΤΣΙ ΣΤΗ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΔΙΠΛΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΑΕΕΔ..ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 2 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΙΣ ΑΝΑΠΗΡΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ Η ΤΑ ΠΡΟΝΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ….ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ.

Δικαιολογητικά για τις εγγραφές θα δίνονται από 25-9-2013 έως 9-10-2013 και ώρες 9:00 π.μ. – 13:30 μ.μ. στην γραμματεία της σχολής που βρίσκεται στην οδός Γαλατσίου 19 στο Γαλάτσι.