Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες

Στα πλαίσια του προγράμματος ΕΣΠΑ το Γραφείο Διασύνδεσης του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης συγκεντρώνει στοιχεία φοιτητών και αποφοίτων του ιδρύματος που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (μονογονεϊκές οικογένειες, ορφανοί, ομογενείς κτλ), προκειμένου να ενημερώνονται για τις δράσεις του Γραφείου Διασύνδεσης.

Όσοι φοιτητές/απόφοιτοι του ιδρύματος ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες και ενδιαφέρονται, μπορούν να συμπληρώσουν τη Φόρμα Στοιχείων Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων για να καταχωρήσουν τα στοιχεία τους.