Επαγγελματικά Δικαιώματα

 

Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ)

Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας (ΣΤΕΓ)

  •  Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων
  •  Τμήμα Ζωικής Παραγωγής
  •  Τμήμα Φυτικής Παραγωγής

Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (ΣΕΥΠ)

Σχολή Διοίκησης Οικονομίας (ΣΔΟ)

Σχολή Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής (ΣΤΕΤΡΟΔ)