Επιχειρηματικότητα

Mία από τις δράσεις του Γραφείου Διασύνδεσης Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης είναι η ενίσχυση της νεανικής επιχειρηματικότητας και η σύνδεση με φορείς επιχειρηματικότητας.

Στα πλαίσια αυτά παρέχεται καθοδήγηση/υποστήριξη στους φοιτητές και αποφοίτους του ιδρύματος όσον αφορά τις αρχικές ενέργειες στις οποίες θα πρέπει να προβούν προκειμένου να υλοποιήσουν την επιχειρηματική τους ιδέα, μέσω εκδηλώσεων και σεμιναρίων που διοργανώνονται αλλά και μέσω της συνεργασίας με τη Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης (www.mke.teithe.gr).

Απαραίτητη είναι η διασύνδεση με φορείς που προωθούν τη νεανική επιχειρηματικότητα έτσι ώστε μέσω διαύλων συνεργασίας και επικοινωνίας να βελτιώνεται η ποιότητα παροχής σχετικών υπηρεσιών.

Το Γραφείο Διασύνδεσης μέσα από τις δράσεις για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας προσπαθεί να προσφέρει στους φοιτητές και αποφοίτους του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης όσο το δυνατόν πιο οργανωμένη και έγκυρη ενημέρωση για την στήριξή τους στην ανάπτυξη και υλοποίηση της επιχειρηματικής τους ιδέας.