Εργαστήρια Συμβουλευτικής

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης διοργανώνει κάθε εξάμηνο Εργαστήρια συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας.

Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή για τα εργαστήρια τηλεφωνικά στο 2310-013721 ή στέλνοντας απευθείας e-mail στη σύμβουλο σταδιοδρομίας στο mariaioa@admin.teithe.gr.

Η θεματολογία των εργαστηρίων είναι:

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ – ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ

Ορισμός και περιγραφή της αυτογνωσίας. Η σημασία της αυτογνωσίας και της ανάπτυξης της στη συμβουλευτική για τη σταδιοδρομία. Τρόποι επίτευξης ευρύτερης μορφής αυτογνωσίας (ψυχομετρικοί και μη) και εφαρμογή τους σε βιωματική μορφή. Σύνδεση της διευρυμένης αυτογνωσίας με το προσδιορισμό και τη θέση εκπαιδευτικών και επαγγελματικών στόχων.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Προγραμματισμός επαγγελματικής σταδιοδρομίας και ανάπτυξη προσωπικής στρατηγικής, τρόποι εξεύρεσης εργασίας, τομείς δράσεων, στοιχεία για την αγορά εργασίας.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Ενημέρωση για τα είδη των συνεντεύξεων επιλογής, προετοιμασία για τη δημιουργία θετικής εντύπωσης (εμφάνιση, γλώσσα του σώματος συμπεριφορά πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη συνέντευξη επιλογής). Προετοιμασία σε σχέση με τις ερωτήσεις και το περιεχόμενο των ενδεδειγμένων απαντήσεων του υποψήφιου και χρήσιμες συμβουλές για μία επιτυχημένη συνέντευξη επιλογής.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
  • Δομή, σύνταξη και μορφή του Βιογραφικού Σημειώματος.
  • Δομή, σύνταξη και μορφή της συνοδευτικής επιστολής.
  • Μορφή και στόχος άλλων ειδών επιστολής στην αλληλογραφία με την Αγορά Εργασίας.