Εργοδότες

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης προσφέρει στις επιχειρήσεις:
 • Ενημέρωση για τις ειδικότητες του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης.
 • Διευκόλυνση στην εύρεση πτυχιούχων με την κατάλληλη ειδικότητα, για τη στελέχωση της επιχείρησής σας σε εξειδικευμένο προσωπικό.
 • Δυνατότητα κάλυψης των αναγκών σας με τελειόφοιτους φοιτητές για την πραγματοποίηση της εξαμηνιαίας πρακτικής τους άσκησης, μέσω της στενής συνεργασίας του Γραφείου Διασύνδεσης με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης.
 • Δυνατότητα παρουσίασης και προβολής των επιχειρήσεων στο νέο ανθρώπινο δυναμικό που πρόκειται να εισέλθει στη αγορά εργασίας με την οργάνωση κοινών εκδηλώσεων.
 • Δυνατότητα σύναψης Πρωτοκόλλου Συνεργασίας με σκοπό την ουσιαστική συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των δύο μερών που μπορεί να αποφέρει χρήσιμα αποτελέσματα στον τομέα της απασχόλησης, της εργασιακής συμβουλευτικής, της πληροφόρησης των νέων αλλά και της επιχειρηματικότητας.
Το Γραφείο Διασύνδεσης του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης διοργανώνει:
 • Ημέρες Καριέρας για όλες τις ειδικότητες του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης όπου δίνεται η δυνατότητα στους εκπροσώπους των επιχειρήσεων και των οργανισμών να έρθουν σε άμεση προσωπική επαφή με τελειόφοιτους για την εκπόνηση της πρακτικής τους άσκησης και με απόφοιτους που ενδιαφέρονται για μια θέση εργασίας, σύμφωνα με την ειδικότητά τους.
 • Ενημερωτικές ημερίδες και εκδηλώσεις αλληλοενημέρωσης του Ιδρύματος με τους εργοδοτικούς φορείς, για κάθε είδους θέμα που άπτεται της επαγγελματικής σταδιοδρομίας των φοιτητών και πτυχιούχων.
Το Γραφείο Διασύνδεσης του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης ενημερώνει μέσω του Διαδικτύου για:
 • Τη δομή και τη λειτουργία του Γραφείου Διασύνδεσης.
 • Θέματα σχετικά με τις δραστηριότητες του Γραφείου.
 • Κάθε είδους εργασιακά ή επαγγελματικά θέματα.
 • Θέματα επιχειρηματικότητας.
Επιπλέον, οι επιχειρήσεις που συνεργάζονται μαζί μας ή και αυτές που ενδιαφέρονται να συνεργασθούν με το Γραφείο Διασύνδεσης στο μέλλον, μπορούν να διευκολυνθούν σημαντικά αφού ήδη παρέχονται οι εξής δυνατότητες:
 • Μπορείτε να γίνετε συνεργαζόμενη επιχείρηση με το Γραφείο Διασύνδεσης, οποτεδήποτε επιθυμείτε, συμπληρώνοντας απλώς τη συγκεκριμένη φόρμα της ιστοσελίδας του Γραφείου.
 • Μπορείτε να ενημερωθείτε για το κατά πόσο, τη στιγμή που θέλετε, υπάρχει στη Βάση Δεδομένων μας το προσωπικό της ειδικότητας που σας ενδιαφέρει και σε ποιο αριθμό.
 • Έχετε τη δυνατότητα, με τον ίδιο απλό τρόπο, να συμπληρώσετε τη φόρμα στοιχείων προσφοράς θέσης εργασίας, χωρίς καν να πάρετε τηλέφωνο, και πολύ σύντομα θα λάβετε στοιχεία υποψήφιων αποφοίτων που πληρούν τα κριτήρια που θέσατε.
 • Μπορείτε να προχωρήσετε σε σύναψη Πρωτοκόλλου Συνεργασίας  με το Γραφείο Διασύνδεσης και να προτείνετε κοινές δράσεις, ανταλλαγή πληροφοριών και αλληλοϋποστήριξη.