Εύρεση Φοιτητών για Πρακτική Άσκηση

Το Γραφείο Διασύνδεσης συνεργάζεται με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης για την εξυπηρέτηση των αναγκών των συνεργαζόμενων επιχειρήσεών σε τελειόφοιτους φοιτητές για την πραγματοποίηση της εξαμηνιαίας πρακτικής τους άσκησης.

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ του Α.ΤΕΙ/Θ λειτουργεί από το Σεπτέμβριο του 2010  υπό την αιγίδα της Δ.Α.ΣΤΑ. και εξυπηρετεί τις ανάγκες της πράξης «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης», που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση (Ε.Π.Εκ.Δι.Βι.Μ) 2007-2013», Άξονας προτεραιότητας 5: «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» και με χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.).

Τα Τμήματα του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης που συμμετέχουν στην πράξη «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Α.ΤΕΙ/Θ» είναι τα κάτωθι:

 1. Τεχνολόγων Γεωπόνων
 2. Αισθητικής & Κοσμητολογίας                       
 3. Μηχανικών Αυτοματισμού                    
 4. Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης         
 5. Προχσολικής Αγωγής            
 6. Διατροφής & Διαιτολογίας                         
 7. Εμπορίας & Διαφήμισης            
 8. Ηλεκτρονικών Μηχανικών                  
 9. Ιατρικών Εργαστηρίων    
 10. Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής                         
 11. Μαιευτικής                    
 12. Νοσηλευτικής
 13. Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ                  
 14. Πολιτικών Μηχανικών
 15. Σχεδιασμού & Παραγωγής Ενδυμάτων (ΣΠΕ), Κιλκίς
 16. Τεχνολογίας Αλιείας &  Υδατοκαλλιεργειών (ΤΑΥ), Νέα Μουδανιά  
 17. Τεχνολογίας Τροφίμων   
 18. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας 
 19. Τυποποίησης & Διακίνησης Προϊόντων (Logistics), Κατερίνη
 20. Φυσικοθεραπείας              
 21. Μηχανολόγων Οχημάτων
  Περισσότερες πληροφορίες στο site του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ: praktiki.teithe.gr και στα τηλέφωνα 2310 013215 και 2310 791215.