Εύρεση Προσωπικού

 
Ανήκετε στον επιχειρηματικό κόσμο και σας ενδιαφέρουν οι ειδικότητες του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης;
Το Γραφείο Διασύνδεσης διαθέτει ένα πλήρες και διαρκώς ενημερωμένο αρχείο με στοιχεία αποφοίτων όλων των ειδικοτήτων του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης. Το μόνο που χρειάζεται είναι η συμπλήρωση δύο εντύπων του Γραφείου Διασύνδεσης: Αφού συμπληρωθούν τα δύο έντυπα μπορείτε να τα αποστείλετε στο Γραφείο Διασύνδεσης:
  1. Ταχυδρομικά στη Τ.Θ. 141, Τ.Κ. 57400 Σίνδος, Θεσσαλονίκη
  2. Με fax στο 2310 791.482
  3. Με e-mail στο career@admin.teithe.gr
Στη συνέχεια, εμείς αναζητούμε τους κατάλληλους υποψήφιους στη Βάση Δεδομένων και σας αποστέλλουμε άμεσα τα στοιχεία των αποφοίτων μας που πληρούν τα κριτήρια του θέσατε. Η μόνη σας υποχρέωση είναι να μας ενημερώσετε για το προσωπικό που προσλάβατε μέσω του Γραφείου μας.
Γιατί να απευθυνθείτε στο Γραφείο Διασύνδεσης;
Διότι…
  • Στις προκλήσεις των καιρών και στη ζήτηση εξειδικευμένου προσωπικού, οι απόφοιτοι του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης μπορούν να ανταπεξέλθουν στις προσδοκίες σας.
  • Το Γραφείο Διασύνδεσης διαθέτει έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό, υπεύθυνο και ευαισθητοποιημένο στην εκτέλεση της αποστολής του.
  • Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται με ταχύτητα, συνέπεια, εχεμύθεια και εντελώς δωρεάν.
Αξιοποιήστε τη μεγάλη «δεξαμενή» εξειδικευμένου προσωπικού που σας παρέχει το Γραφείο Διασύνδεσης του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης και βρείτε τους κατάλληλους συνεργάτες