Αναζήτηση Υποτροφιών

Αναζήτηση υποτροφιών στην Ελλάδα

Φορέας Σύνδεσμος
Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (I.K.Y.) www.iky.gr
Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων www.ypepth.gr/el_ec_category1601.htm
Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Κ.Ε.Π.) www.ekep.gr
Μηχανή Αναζήτησης Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης www.cso.auth.gr
Μηχανή Αναζήτησης Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης career.duth.gr
Ίδρυμα Αθανασίου Ματάλα www.matalas-foundation.gr
Ίδρυμα Αλέξανδρος Σ. Ώνάσης www.onassis.gr
Υποτροφίες από το Πρόγραμμα «Σπουδάζω με Υποτροφία!» spoudazo.equalsociety.gr

Αναζήτηση υποτροφιών στο εξωτερικό

 Πηγή Σύνδεσμος
Πως να βρεις μια υποτροφία www.iefa.org
Λίστα Γερμανικών υποτροφιών (στα γερμανικά και αγγλικά) www.stiftungsindex.de
Μηχανή Αναζήτησης ολλανδικών υποτροφιών (στα αγγλικά) www.grantfinder.nl
Μηχανή Αναζήτησης σουηδικών υποτροφιών (στα αγγλικά) www.studyinsweden.se/Scholarships
Λίστα γαλλικών υποτροφιών (στα ελληνικά) www.vrika.org
Λίστα γαλλικών υποτροφιών (στα γαλλικά και αγγλικά) www.diplomatie.gouv.fr
Μηχανή Αναζήτησης αγγλικών υποτροφιών (στα αγγλικά) www.scholarship-search.org.uk
Ίδρυμα Fulbright (Υποτροφίες για σπουδές στις Η.Π.Α.) www.fulbright.gr
Πρόγραμμα υποτροφιών Σωκράτης Κόκκαλης για το Harvard (στα αγγλικά) www.hks.harvard.edu/kokkalis
Πληροφορίες για υποτροφίες στον Καναδά (στα αγγλικά) www.cbie.ca/english/scholarship
Scholarships-Links: International Scholarships & Fellowships www.scholarships-links.com
Υποτροφίες για σπουδές στη Σλοβακία (στα αγγλικά) www.scholarships.sk
Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (I.K.Y.) www.iky.gr