Λήψη Αποφάσεων

Μία σημαντική διαδικασία στη διαχείριση σταδιοδρομίας (career management) είναι η λήψη απόφασης (decision making). Ο κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει να είναι σε θέση να πάρει αποφάσεις σύμφωνα με τους βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους του.

Σαφώς, οι διαδικασίες λήψης απόφασης δεν αφορούν τα αρχικά στάδια στη διαδικασία σχεδιασμού και διαχείρισης της καριέρας μας. Η σωστή αφετηρία, το πρώτο βήμα, αφορά την αυτοαξιολόγηση, τον εντοπισμό δηλαδή των ικανοτήτων των ενδιαφερόντων και των αξιών μας σε μια προσπάθεια να αποφύγουμε επιλογές που δεν ταιριάζουν με την προσωπικότητα και τις ανάγκες μας . Τα στοιχεία που έχουμε συλλέξει από αυτό το πρώτο στάδιο της αυτοαξιολόγησης ωστόσο, θα μας βοηθήσουν ιδιαίτερα στη διαδικασία λήψης απόφασης για το επάγγελμα ή τη θέση εργασίας – στόχο μας.

Τέλος, έχοντας αξιολογήσει τί είναι αυτό που μας ταιριάζει και έχοντας αποφασίσει ποιοι είναι οι στόχοι μας μπορούμε να οργανώσουμε ένα σχέδιο δράσης (action plan) για την πραγματοποίησή τους. Από εκεί και πέρα το μόνο που απομένει είναι να γνωρίσουμε τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να θέσουμε σε εφαρμογή το σχέδιο δράσης μας.

Άρα πιο αναλυτικά ο σχεδιασμός και η διαχείριση καριέρας περιλαμβάνει τα εξής στάδια:

 • Αυτοαξιολόγηση.
 • Συμφωνία ατομικών χαρακτηριστικών με το είδος εργασίας-σύνταξη προσωπικού προφίλ καριέρας.
 • Λήψη απόφασης-σχεδιασμός δράσης.
 • Διερεύνηση εργασιακού χώρου.

Η διαδικασία λήψης απόφασης-ιδιαίτερα στον επαγγελματικό χώρο-ακολουθεί ορισμένα στάδια. Αν τα ακολουθήσει κανείς δεν είναι βέβαιο ότι θα εξασφαλίσει την πιο σωστή και αποτελεσματική απόφαση, απλώς θα έχει μειώσει στο ελάχιστο τις πιθανότητες λανθασμένης επιλογής. Αν λοιπόν, το πρόβλημα που καλεί ο υποψήφιος να λύσει είναι η συμφωνία των προσωπικών του χαρακτηριστικών με την επιθυμητή θέση εργασίας στη συγκεκριμένη αγορά εργασίας, τότε πριν λάβει την οποιαδήποτε απόφαση πρέπει να ασχοληθεί και να διιευκρυνίσει τα παρακάτω:

 • να αναγνωρίσει αν υπάρχει κάποια δυσκολία στη συμφωνία αυτή.
 • να προσδιορίσει και να ξεκαθαρίσει το είδος του προβλήματος που προκαλεί τη δυσκολία.
 • να βρει πιθανές λύσεις για το πρόβλημα αυτό, μόνος ή με τη συνεργασία άλλων.
 • να σκεφτεί κατά πόσο είναι πραγματοποιήσιμες οι λύσεις αυτές και με ποιο κόστος.
 • να επιλέξει τις καλύτερες λύσεις.
 • να προχωρήσει στο σχεδιασμό της στρατηγικής που θα οδηγήσει στην επίλυση του προβλήματος.

Η γενική θεωρία λήψης αποφάσεων δέχεται ότι υπάρχουν:

α) ένα πρόσωπο που πρόκειται να πάρει μια απόφαση (decision maker),

β) μια κατάσταση που απαιτεί τη λήψη απόφασης (decision situation) και

γ) ορισμένες πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη λήψη απόφασης ως εναλλακτικές λύσεις (set of alternatives) με τις αντίστοιχες συνέπειες.

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
 • ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ: Κάθε εναλλακτική λύση οδηγεί σε ΜΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΗ συνέπεια. Η επιλογή ανάμεσα στις προσφερόμενες εναλλακτικές λύσεις ισοδυναμεί με επιλογή ανάμεσα στις αντίστοιχες συνέπειες.
 • ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΡΙΣΚΟΥ: Κάθε εναλλακτική λύση συνδέεται με πολλαπλές πιθανές συνέπειες. (που έχουν μία αντίστοιχη πιθανότητα εμφάνισης που είναι γνωστή) Η επιλογή γίνεται ανάμεσα στις πιθανότητες εμφάνισης των συνεπειών.
 • ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ: Οι πιθανότητες εμφάνισης των συνεπειών που έχουν οι εναλλακτικές λύσεις είναι ΑΓΝΩΣΤΕΣ. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να μειώσει την αβεβαιότητα χρησιμοποιώντας προβλέψεις για εκτίμηση των πιθανοτήτων με βάση υποκειμενικά κριτήρια.