Μελέτες Απορρόφησης Αποφοίτων

Μελέτες Απορρόφησης Αποφοίτων των τμημάτων του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης

Έτη Αποφοίτησης: 2002 έως 2006

Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Ε.Φ.)
Τμήμα Αυτοματισμού
Tμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής
Τμήμα Ηλεκτρονικής
Τμήμα Πληροφορικής
Τμήμα Οχημάτων
Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας (Σ.ΤΕ.Γ.)
Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων
Τμήμα Ζωικής Παραγωγής
Τμήμα Φυτικής Παραγωγής
Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π.)
Τμήμα Αισθητικής
Τμήμα Βρεφονηπιοκομίας
Τμήμα Μαιευτικής
Τμήμα Νοσηλευτικής
Τμήμα Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων
Τμήμα Φυσικοθεραπείας
Σχολή Διοίκησης Οικονομίας (Σ.Δ.Ο.)
Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας
Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης
Τμήμα Λογιστικής
Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων
Σχολή Τεχνολογιας Τροφίμων & Διατροφής (Σ.ΤΕ.ΤΡΟ.-Δ.)
Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων
Τμήμα Διατροφής & Διαιτολογίας