Πληροφορίες για Υποτροφίες

Χιλιάδες υποτροφίες και κληροδοτήματα προκηρύσσονται κάθε χρόνο τόσο από φορείς της Ελλάδας όσο και του εξωτερικού. Από την άλλη όλο και περισσότεροι φοιτητές αναζητούν πόρους προκειμένου να καλύψουν τα έξοδα των σπουδών τους. Επιπλέον, τα τελευταία χρόνια η ανάγκη εξειδικευμένης γνώσης και περαιτέρω εκπαίδευσης, φαίνεται μέσα από την έντονη ανταπόκριση των αποφοίτων ανώτατων σχολών στα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών εσωτερικού και εξωτερικού.

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης προκειμένου να στηρίξει την προσπάθεια των ενδιαφερόμενων φοιτητών και αποφοίτων στη διεκδίκηση μιας υποτροφίας έχει αναζητήσει και καταγράψει όλες τις κατάλληλες πηγές πληροφόρησης που μπορούν να φανούν χρήσιμες στον χρήστη των υπηρεσιών μας.

Για να μπορέσει κάποιος να επιτύχει μια οικονομική βοήθεια χρειάζεται χρόνο, επιμονή, έρευνα και κόπο. Χρειάζεται ο υποψήφιος να πληροί τις προϋποθέσεις του Ιδρύματος που σε γενικές γραμμές είναι η ιθαγένεια, η οικονομική αδυναμία, ο βαθμός πτυχίου, ο συγκεκριμένος τόπος καταγωγής, η γνώση της γλώσσας για σπουδές στο εξωτερικό κ.α. Κάποιες υποτροφίες δίνονται με επιλογή, άλλες με συνέντευξη και άλλες με εξετάσεις.

Για τη χορήγηση υποτροφιών στις περισσότερες περιπτώσεις απαιτείται κατάθεση δικαιολογητικών, ενώ σε κάποιες και η συμμετοχή σε διαγωνισμό.

Μία ειδική κατηγορία υποτροφιών αποτελούν τα κληροδοτήματα. Εύποροι οικονομικά ιδιώτες διαθέτουν μέρος των περιουσιακών τους στοιχείων για την χρηματοδότηση των σπουδών φοιτητών. Οι κληροδότες καθορίζουν ένα φορέα διαχείρισης που μπορεί να είναι δημόσιος οργανισμός, σύλλογος, ίδρυμα κλπ. Στις περισσότερες περιπτώσεις βασικό ρόλο παίζει η καταγωγή του φοιτητή. Για την επιλογή των υποτρόφων τα ιδρύματα διαχείρισης ανακοινώνουν προκήρυξη ή πρόσκληση η οποία δημοσιεύεται σε δύο τοπικές εφημερίδες ή σε δύο εφημερίδες των Αθηνών και αναρτάται στο Κοινοτικό ή Δημοτικό Κατάστημα του τόπου καταγωγής του διαθέτη ή δωρητή. Συνήθως ο υπότροφος λαμβάνει ενίσχυση μέσω ενός μόνο ιδρύματος ή κληροδοτήματος.

Ο χρόνος έκδοσης των προκηρύξεων διαφέρει, συνεπώς οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να επικοινωνούν, τηλεφωνικώς, στην αρχή του ακαδημαϊκού έτους με τα ιδρύματα, προκειμένου να πληροφορούνται σχετικά με τον πιθανό χρόνο έκδοσης και το πιθανό περιεχόμενο αυτών.

Κάθε ενδιαφερόμενος, για να είναι γνώστης όλων των ευκαιριών που τον αφορούν πρέπει να διαθέσει αρκετό χρόνο στην αναζήτηση του.

Στο Γραφείο Διασύνδεσης υπάρχει Οδηγός υποτροφιών και κληροδοτημάτων Ελλάδας, στον οποίο μπορούν να έχουν πρόσβαση όλοι οι φοιτητές και απόφοιτοι του Ιδρύματος.

Στον δικτυακό τόπο του Γραφείου Διασύνδεσης μπορεί κανείς να πληροφορηθεί για τις τρέχουσες υποτροφίες που έχουν επίκαιρες ημερομηνίες υποβολής αίτησης και να αναζητήσει υποτροφίες στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό μέσω μηχανών αναζήτησης.

Μερικές ακόμη χρήσιμες πληροφορίες για τις υποτροφίες που παρέχει ο επίσημος δικτυακός τόπος του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων είναι οι παρακάτω:

Μπορείτε να αντλήσετε πληροφορίες για υποτροφίες και κληροδοτήματα από τον επίσημο οδηγό υποτροφιών του Υπουργείου Παιδείας πατώντας εδώ.

Ανακοινώσεις για νέες υποτροφίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Εκπαιδευτικών Θεμάτων

Τμήμα Α” Υποτροφιών

Τηλέφωνο: 210 344 3129               Fax: 210 344 2469    Email: des-a@minedu.gov.gr Γραφείο: 2155

Αρμοδιότητες

Το Τμήμα έχει ως κύριο έργο την παροχή υποτροφιών από αναπτυσσόμενες χώρες για την εκπόνηση μεταπτυχιακού διπλώματος σπουδών, μεταδιδακτορική έρευνα καθώς και για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, σε φοιτητές ή απόφοιτους ελληνικής γλώσσας και φιλολογίας εξωτερικού. Επίσης, διοργανώνει θερινό πρόγραμμα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού σε «Κέντρα χρηματοδοτούνται από το Υπουργείο Παιδείας και από το Πρόγραμμα Αναπτυξιακής Συνεργασίας/ ΥΠΕΞ-ΥΔΑΣ. Επιπλέον, το Τμήμα μας διαβιβάζει ρηματικές διακοινώσεις για τη συμμετοχή Ελλήνων φοιτητών σε ξένα πανεπιστήμια και χορηγεί «Οδηγό Υποτροφιών» (http://www.minedu.gov.gr/publications/docs/odhgos_ypotrofiwn_2007_100908.pdf ) και τον «Οδηγό σχετικά με τις Διεθνείς Σχέσεις των Ελληνικών Πανεπιστημίων».

Στοιχεία επικοινωνίας Γραφείου Κληροδοτημάτων Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Γενική Δ/νση Διοικ. & Οικον. Υποστήριξης Διεύθυνση Διοικητικού Τμήμα Διαχ. & Μισθ/σιας, Γραφείο Κληροδοτημάτων (αρ. γραφείου 2045) Ανδρέα Παπανδρέου 37, 151 80, Μαρούσι Τηλ: 210.3442354, 210.3443229

Φαξ: 210.3442365 (με την ένδειξη «για το γραφείο 2045») Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Klirodotimata@minedu.gov.gr

Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης, Τμήμα Β” Προγραμμάτων Τηλέφωνα: 210 344 3179, 210 344 3195, 210 344 3182-3    Fax: 210 344 2477 Γραφείο: 2162 E-mail: euro2@minedu.gov.grprograms@minedu.gov.grermundus@minedu.gov.greurope@minedu.gov.gr

Αρμοδιότητες Το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων είναι η Εθνική Αρχή των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης (Lifelong Learning Programme) και Erasmus Mundus, και έχει την ευθύνη του συντονισμού, της παρακολούθησης και της αξιολόγησης αυτών, μέσω του τμήματος Β” της Διεύθυνσης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εποπτεία, καθοδήγηση και στήριξη των αρμόδιων οργανωτικών δομών ως προς την εκτέλεση ευρωπαϊκών προγραμμάτων στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Η υποβολή και υλοποίηση σχεδίων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με στόχο την προαγωγή της εθνικής πολιτικής για την εκπαίδευση και την κατάρτιση. Η διοργάνωση του Εθνικού Διαγωνισμού για Νέους Επιστήμονες, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Διαγωνισμού των Νέων Επιστημόνων. Η παρακολούθηση της υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος για την Άνοιξη της Ευρώπης, σε εθνικό επίπεδο. Κάθε άλλο θέμα που αφορά ευρωπαϊκά προγράμματα στον τομέα της εκπαίδευσης.

Στον τηλεφωνικό αριθμό 210-3443469 (φοιτητική μέριμνα για ΑΕΙ) δίνονται απαντήσεις για θέματα που αφορούν τη χορήγηση υποτροφιών σε  Έλληνες και αλλοδαπούς φοιτητές βάσει των διμερών μορφωτικών προγραμμάτων που έχει συνάψει η χώρα μας με άλλες χώρες.

Για Κληροδοτήματα Άμεσης Διαχείρισης Υπουργείου Οικονομικών και Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. πατήστε εδώ.

Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιώνwww.iky.gr

Για το πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης μπορείτε να βρείτε πληροφορίες στην ακόλουθη ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc78_en.htm

Το πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης περιλαμβάνει τα επιμέρους προγράμματα:

Comenius Προσχολική και σχολική εκπαίδευση Erasmus Ανώτατη εκπαίδευση Leonardo Da Vinci Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση Grundtvig Εκπαίδευση ενηλίκων

Το εγκάρσιο πρόγραμμα: Ανάπτυξη πολιτικής (ARION, CEDEFOP, δίκτυο EYRIDICE, κ.λ.π.) Προώθηση εκμάθησης γλωσσών Καινοτόμες προσεγγίσεις στη διδασκαλία και στη μάθηση με τη χρήση ΤΠΕ Διάδοση – αξιοποίηση αποτελεσμάτων

Το πρόγραμμα JEAN MONNET Το πρόγραμμα σχετίζεται με θέματα ευρωπαϊκής ενοποίησης σε Πανεπιστημιακό επίπεδο.