Πρακτική Άσκηση

Η Πρακτική Άσκηση αποτελεί ένα σημαντικό μέρος της Ανώτατης Εκπαίδευσης, καθώς αυτή αφορά στην άμεση επαφή των φοιτητών και σπουδαστών με τον εργασιακό χώρο. Η Πρακτική Άσκηση συμβάλλει στην καλύτερη αξιοποίηση σε επαγγελματικό επίπεδο των γνώσεων και των δεξιοτήτων που απέκτησαν οι φοιτητές και οι σπουδαστές κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, στην ευκολότερη και επωφελέστερη ένταξη των αποφοίτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης και κατάρτισης στο παραγωγικό σύστημα της χώρας, καθώς και στη δημιουργία ενός δίαυλου αμφίδρομης μεταβίβασης των πληροφοριών μεταξύ των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και των παραγωγικών φορέων. Είναι ένας τρόπος σύνδεσης της θεωρίας με την πράξη. Η εφαρμογή της αποκτημένης γνώσης στην αγορά εργασίας μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης, καθώς και στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας των τελειόφοιτων. Επίσης, η απόκτηση τέτοιων εμπειριών μπορεί να βοηθήσει στον σωστό επαγγελματικό προσανατολισμό του σπουδαστή και του φοιτητή, οι οποίοι, σε πολλές περιπτώσεις, ενδέχεται να μην έχουν ορίσει τους επαγγελματικούς τους στόχους.

Η γνωριμία και η απόκτηση ουσιαστικής επαφής των φοιτητών και σπουδαστών με τον εργασιακό χώρο αποτελεί σημαντικό μέρος του προγράμματος σπουδών στα περισσότερα συστήματα ανώτατης εκπαίδευσης στην Ευρώπη.  Στα πλαίσια αυτά, το περιεχόμενο των προπτυχιακών σπουδών έχει σήμερα αναμορφωθεί, ώστε να περιλαμβάνει την εφαρμογή της αποκτημένης γνώσης, δυνατότητα που θα κληθεί να επιδείξει ο απόφοιτος στο πρώτο του εργασιακό περιβάλλον. Σήμερα, τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης εστιάζουν στην επίτευξη μεγάλων δεικτών απορρόφησης των αποφοίτων τους από την αγορά εργασίας, διαμέσου της αποτελεσματικής δραστηριοποίησής τους προς την κατεύθυνση της αγοράς εργασίας.  Τούτο αποτελεί βασικό κριτήριο για την επιλογή ενός Ιδρύματος από τους υποψήφιους φοιτητές.

Το Γραφείο Διασύνδεσης συνεργάζεται με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης για την εξυπηρέτηση των τελειόφοιτων φοιτητών για την πραγματοποίηση της εξαμηνιαίας πρακτικής τους άσκησης.

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ του Α.ΤΕΙ/Θ λειτουργεί από το Σεπτέμβριο του 2010  υπό την αιγίδα της Δ.Α.ΣΤΑ. και εξυπηρετεί τις ανάγκες της πράξης «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης», που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση (Ε.Π.Εκ.Δι.Βι.Μ) 2007-2013», Άξονας προτεραιότητας 5: «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» και με χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.).

Τα Τμήματα του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης που συμμετέχουν στην πράξη «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Α.ΤΕΙ/Θ» είναι τα κάτωθι:

 1. Τεχνολόγων Γεωπόνων
 2. Αισθητικής & Κοσμητολογίας
 3. Μηχανικών Αυτοματισμού
 4. Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης
 5. Προχσολικής Αγωγής
 6. Διατροφής & Διαιτολογίας
 7. Εμπορίας & Διαφήμισης
 8. Ηλεκτρονικών Μηχανικών
 9. Ιατρικών Εργαστηρίων
 10. Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής
 11. Μαιευτικής
 12. Νοσηλευτικής
 13. Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ
 14. Πολιτικών Μηχανικών
 15. Σχεδιασμού & Παραγωγής Ενδυμάτων (ΣΠΕ), Κιλκίς
 16. Τεχνολογίας Αλιείας &  Υδατοκαλλιεργειών (ΤΑΥ), Νέα Μουδανιά
 17. Τεχνολογίας Τροφίμων
 18. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας
 19. Τυποποίησης & Διακίνησης Προϊόντων (Logistics), Κατερίνη
 20. Φυσικοθεραπείας
 21. Μηχανολόγων Οχημάτων

Περισσότερες πληροφορίες στο site του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ: praktiki.teithe.gr και στα τηλέφωνα 2310 013215 και 2310 791215.

Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα σε τελειόφοιτους φοιτητές να πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους Άσκηση σε κάποια χώρα του εξωτερικού μέσω του προγράμματος Erasmus. Περισσότερες πληροφορίες στο site του Γραφείου ERASMUS: www.socrates.teithe.gr και στο τηλέφωνο 2310 2310 791479.