Προσωπικό

Επιστημονικός Υπεύθυνος  Γραφείου Διασύνδεσης

Αναπληρωτής Πρόεδρος Συμβουλίου Α.Τ.Ε.Ι.-Θ.

Χρήστος Πέτρου, Καθηγητής Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων

Τηλ.: 2310013518, e-mail: petrouie@mls.teithe.gr


Προϊστάμενος

Σπύρος Κανέλλης

Τηλ.: 2310013718, e-mail: georgek@admin.teithe.gr


Σύμβουλος Σταδιοδρομίας

Μαρία Ιωαννίδου

Τηλ.: 2310013721, e-mail: mariaioa@admin.teithe.gr


Πληροφορικός

Ευτυχία Τσερέπη – Κρίκη

Τηλ.: 2310013719, e-mail: etserepi@admin.teithe.gr


Στέλεχος Διαχείρισης Έργου

Κατερίνα Σιπητάνου

Τηλ.: 2310013714, e-mail: asipitan@admin.teithe.gr


Γραμματειακή Υποστήριξη

Κωνσταντίνα Γιοβανούδη

Τηλ.: 2310013716, e-mail: kgiovan@admin.teithe.gr


Συνεργάτης

Αναστασία Ψύχα

Τηλ.: 2310013518, e-mail: psicha@mls.teithe.gr


Εσωτερικός Αξιολογητής

Χρήστος Χατζηχρήστος

Τηλ.: 2310013560, e-mail: hatzichr@acc.teithe.gr


Τεχνική Υποστήριξη

Αντώνης Καραγεώργος

Τηλ.: 2310013715, e-mail: karag@admin.teithe.gr