Αξιολόγηση Συνέντευξης Επιλογής

ΤΙ ΑΞΙΟΛΟΓΕΙΤΑΙ ΘΕΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΙ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΣΕ ΜΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

 
ΘΕΤΙΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ:
 • Καθαρή έκφραση, πειστικότητα.
 • Επιμονή, κίνητρα, ενεργητικότητα.
 • Λήψη πρωτοβουλιών, δημιουργικότητα.
 • Οργανωτικές ικανότητες.
 • Ικανότητες για εργασία σε ομάδα.
 • Χειρισμός δύσκολων ή/και απρόσμενων καταστάσεων.
ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ:
 • Αργοπορία στο ραντεβού.
 • Αφρόντιστη ή φτωχή εμφάνιση.
 • Χαλαρή και αδιάφορη χειραψία.
 • Δυσκολία του ενδιαφερόμενου να εκφράσει τις σκέψεις και τους στόχους σταδιοδρομίας του.
 • Eλλειψη ενδιαφέροντος και ενθουσιασμού από μέρος του ενδιαφερόμενου.
 • Εμφανείς ιδιαιτερότητες του χαρακτήρα του ενδιαφερόμενου, όπως νευρικότητα, επιθετικότητα, προσποίηση, αποφυγή κριτικής κ.τ.λ.
 • Αποδοκιμασία των προηγούμενων εργοδοτών ή συναδέλφων του.
 • Eλλειψη προσοχής προς τους ανθρώπους, με τους οποίους συζητά (π.χ. δεν τους κοιτά στα μάτια).

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ (Απαντήστε ΝΑΙ ή ΟΧΙ)

 • Έχω επίγνωση των δυνατών μου σημείων και των ικανοτήτων, των αξιών και των ενδιαφερόντων μου;
 • Έχω κάνει ανάλυση της θέσης για την οποία ενδιαφέρομαι;
 • Έχω συλλέξει πληροφορίες για την επιχείρηση που προσφέρει τη θέση;
 • Είμαι έτοιμος/η να κάνω ερωτήσεις κατά τη διάρκεια της συνέντευξης;
 • Γνωρίζω ποια θα πρέπει να είναι η νόμιμη αμοιβή μου για τη συγκεκριμένη θέση;
 • Είμαι έτοιμος/η να παρουσιάσω σε συντομία πως θα ωφεληθεί η επιχείρηση από την πρόσληψή μου;
 • Μπορώ να πείσω για τις δυνατότητές μου να ανταποκριθώ στις απαιτήσεις της συγκεκριμένης θέσης;
 • Μπορώ να αποφύγω τις ερωτήσεις παγίδα;
 • Μπορώ να αξιολογήσω το αποτέλεσμα της συνέντευξης;
 • Μπορώ να χρησιμοποιήσω προς όφελός μου τον τόνο της φωνής μου και τη γλώσσα του σώματος;
ΠΡΟΣΘΕΣΕ ΤΩΡΑ ΟΛΑ ΤΑ «ΝΑΙ»

Αν έχεις λιγότερα από 5 «ΝΑΙ»: Χρειάζεσαι να εργαστείς περισσότερο όσον αφορά την προετοιμασία της συνέντευξης.

Αν έχεις από 5 έως 8 «ΝΑΙ»: Είσαι αρκετά καλά προετοιμασμένος/η, αλλά μπορείς ακόμα να βελτιωθείς.

Αν έχεις 8 και πλέον «ΝΑΙ»: Φαίνεται ότι γνωρίζεις και ελέγχεις την τεχνική της συνέντευξης.

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

 
ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ
 • Ποιές νιώθω ότι είναι οι πιθανότητες επιτυχίας;
 • Ήταν μια εμπειρία ευχάριστη, πιεστική, δυσάρεστη;
 • Η/ο συνεντεύκτρια/της ήταν φιλική/ός, ενδιαφέρουσα/ων;
 • Η διαδικασία ήταν δίκαιη;
 • Εάν όχι τι θα έπρεπε να είχε γίνει διαφορετικά και γιατί;
 • Ποιά θέματα θίχτηκαν;
Η ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΟΥ
 • Κατάφερα να είμαι (ή να φαίνομαι) ήρεμος/η;
 • Μπόρεσα να δείξω ότι γνωρίζω την επιχείρηση;
 • Ποια θέματα (ερωτήσεις) μπόρεσα να προβλέψω και ποια όχι;
 • Ποιές ερωτήσεις μου φάνηκαν δύσκολες; Γιατί;
 • Τι εντύπωση νομίζω ότι δημιούργησα στην/στον συνεντεύκτρια/τη;
 • Τώρα που απάντησα σε όλες τις παραπάνω ερωτήσεις, είναι η απάντησή μου στην πρώτη ερώτηση ακόμα η ίδια;
ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

Τι έμαθα από αυτή την συνέντευξη όσον αφορά στην παρουσίαση του εαυτού μου; Αν χρειαστεί να ξαναϋποβληθώ σε παρόμοια διαδικασία ποια σημεία χρειάζεται να βελτιώσω και πως;

ΣΕ ΠΕΡΙΛΗΨΗ
 • Αξιολογώ την απόδοσή μου στην συνέντευξη όσο γίνεται πιο έγκαιρα.
 • Εντοπίζω τα σημεία στα οποία βελτίωση και σχεδιάζω πως θα βελτιωθώ.
 • Ενημερώνω τα άτομα (αν υπάρχουν) που με συνέστησαν για το αποτέλεσμα και τους απευθύνω τις ευχαριστίες μου.
 • Αν δε μου προσφέρθηκε τελικά η θέση προσπαθώ να μάθω με ευγενικό τρόπο γιατί.