Συνοδευτική Επιστολή

Οι επιστολές που στέλνονται από τον υποψήφιο είναι το πλέον προσωπικό στοιχείο του προς τον εργοδότη. Σε τρεις περίπου παραγράφους αναφέρουμε: το σκοπό του γράμματος, τις ικανότητες μας για τη συγκεκριμένη θέση, κάποια πρόταση (συνεργασία, αποδοχή θέσης, κλπ.)

Είδη επιστολών:

1. Συνοδευτική επιστολή (απάντηση σε μικρές αγγελίες ή προτάσεις εργοδοτών)

Η συνοδευτική επιστολή δεν αποτελεί ποτέ απλό διαβιβαστικό του βιογραφικού. Ο υποψήφιος επικεντρώνεται στις ΓΝΩΣΕΙΣ και τις ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ που ταιριάζουν στη συγκεκριμένη θέση. Αν βρήκαμε τη συγκεκριμένη θέση από αγγελία η επιστολή πρέπει να συνταχθεί κατά τρόπο ώστε πολλές από τις λέξεις της αγγελίας να επαναλαμβάνονται και στο κείμενο του υποψηφίου.

Ο υποψήφιος στην επιστολή συνήθως δείχνει το ενδιαφέρον του για τη θέση εργασίας και με βάση τα στοιχεία που αναφέρονται στην αγγελία, αποδεικνύει στον εργοδότη πως θα καλύψει τις ανάγκες του.

Σε περίπτωση απάντησης σε αγγελία γραφείου επιλογής προσωπικού στην οποία δεν εμφανίζεται το όνομα του εργοδότη, αλλά υπάρχει κάποια εταιρεία στην οποία ο υποψήφιος δεν επιθυμεί να υποβάλει υποψηφιότητα, αυτό σημειώνεται στην επιστολή. Η επαγγελματική δεοντολογία απαιτεί να γίνει σεβαστή η επιθυμία του.

Η προσφώνηση και ο χαιρετισμός στο τέλος πρέπει να είναι τυπικοί.

2. Επιστολή διερεύνησης της αγοράς εργασίας

Ένας από τους πλέον αποτελεσματικούς τρόπους για να βρει κανείς δουλειά είναι να αναλάβει ο ίδιος την πρωτοβουλία της έρευνας για «μη κοινοποιημένες» θέσεις εργασίας. Σ΄αυτήν την περίπτωση πιθανόν να χρειαστεί ο υποψήφιος να στείλει επιστολές για να ζητήσει πληροφορίες ή να προτείνει συναντήσεις και συνεργασίες σε διάφορους εργοδότες. Κύριος στόχος είναι να τραβήξει την προσοχή και να προκαλέσει την προσωπική συνάντηση ή συνέντευξη. Στην περίπτωση αυτή, πέρα από την τυπική μορφή συνίσταται η αποφυγή πολύ τυπικών φράσεων και σεμνότητα στην περιγραφή των προσόντων.

Στην ουσία πρόκειται για σύνθεση του βιογραφικού σημειώματος και της συνοδευτικής επιστολής. Το ύφος πρέπει να είναι απλό και να απευθύνεται ονομαστικά στον υπεύθυνο προσλήψεων. (αν ο αποστολέας γνωρίζει το όνομά του).

Σε αντίθεση με τα άλλα είδη επιστολών, αυτή αποτελείται συνήθως από τέσσερα μέρη:

  • Εισαγωγή: το ενδιαφέρον του παραλήπτη πρέπει να κεντρισθεί από την πρώτη φάση. Αυτό επιτυγχάνεται με διάφορους τρόπους, όπως για παράδειγμα με την αναφορά σε ένα γεγονός που σχετίζεται με τα ενδιαφέροντα του παραλήπτη ή με την παράθεση των εργασιών/μελετών του υποψήφιου που πιθανόν να ενδιαφέρουν τον εργοδότη.
  • Κύριο σώμα: γίνεται αναφορά στα προσόντα του υποψηφίου.
  • Στοιχεία ταυτότητας: σύντομη περιγραφή των στοιχείων του συντάκτη.
  • Πρόταση: εδώ εκφράζεται καθαρά η επιθυμία για συνάντηση κατά την οποία θα εξετασθεί η πιθανότητα συνεργασίας ή/και ανταλλαγής πληροφοριών.

Μπορεί κανείς μετά από λίγο καιρό να τηλεφωνήσει στον παραλήπτη και να πληροφορηθεί για την παραλαβή και την τύχη της επιστολής του και με την ευκαιρία να ζητήσει πληροφορίες σχετικά με την αγορά εργασίας στον τομέα των δραστηριοτήτων του.

Κυρίως, πρέπει να κρατάμε αρχείο αυτών των επιστολών διερεύνησης μαζί με τα αποτελέσματα κάθε επαφής.


ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1

Αγαπητέ κ.

Σας αποστέλλω την παρούσα επιστολή με συνημμένο το βιογραφικό μου σημείωμα για να εκδηλώσω το ενδιαφέρον μου για συνεργασία μαζί σας. Είμαι πτυχιούχος του τμήματος Ηλεκτρονικής του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης και η εταιρία της οποίας το τμήμα διευθύνετε βρίσκεται στην κορυφή των προτιμήσεων μου, γεγονός που οφείλεται στην άριστη φήμη της στην αγορά, όπως και στη μακρόχρονη πορεία της στο χώρο.

Έχω ήδη εργαστεί για περισσότερο από 3 έτη στο χώρο των ηλεκτρονικών αποκομίζοντας γνώσεις και εμπειρίες πολύτιμες για την εξέλιξη της σταδιοδρομίας μου. Πιο συγκεκριμένα έχω ασχοληθεί με την κατασκευή TV GAMES, με service κινητής τηλεφωνίας level 4 και 5, με service εικόνας και ήχου, κατασκευή ενισχυτών ακουστικών συχνοτήτων, συμπεριλαμβανομένων και των ακαδημαϊκών μου εμπειριών. Πιστεύω ακράδαντα πως, στην κρίσιμη αυτή φάση για την εξέλιξη της σταδιοδρομίας μου, διαθέτω ακέραιες την υπευθυνότητα και την αγάπη για τη δουλειά μου, καθώς επίσης και το πνεύμα συνεργασίας μαζί με την όρεξη για την απόκτηση νέων γνώσεων.

Για όλους τους παραπάνω λόγους έχω την πεποίθηση ότι μπορώ να ανταποκριθώ πλήρως στις απαιτήσεις που έχετε από εξειδικευμένους συνεργάτες, γι΄αυτό και θα σας πρότεινα να ορίσουμε μία ημερομηνία για προσωπική συνέντευξη με προοπτική τη διερεύνηση μιας μελλοντικής συνεργασίας. Θα είμαι διαθέσιμος στα τηλέφωνα που υπάρχουν στο βιογραφικό μου σημείωμα και θα περιμένω την απάντησή σας.

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για το ενδιαφέρον και το χρόνο σας.

Με εκτίμηση

Συνημμένα: 1. Βιογραφικό σημείωμα


ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2

Αγαπητ………………………

Σας αποστέλλω την παρούσα επιστολή με συνημμένο το βιογραφικό μου σημείωμα για να εκδηλώσω το ενδιαφέρον μου για συνεργασία μαζί σας. Είμαι πτυχιούχος του Τμήματος Λογιστικής του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης και επιθυμώ να σταδιοδρομήσω στον τραπεζικό κλάδο.

Έχω πραγματοποιήσει την πρακτική μου άσκηση στο κεντρικό κατάστημα της πρώην Ιονικής και Λαϊκής Τράπεζας (Θεσσαλονίκη), στο τμήμα των Χορηγήσεων. Στο διάστημα αυτό η εκτίμηση και το ενδιαφέρον μου για τους τραπεζικούς οργανισμούς που είχαν προκληθεί κατά τη διάρκεια των σπουδών μου με την παρακολούθηση των εξειδικευμένων μαθημάτων Τραπεζικής Λογιστικής, ενισχύθηκαν ακόμη περισσότερο. Η θέση μου στο τμήμα των Χορηγήσεων υπήρξε μια πολύτιμη εμπειρία, μέσα από την οποία ανέπτυξα το αίσθημα υπευθυνότητας, καθώς και τη διάθεση για συνεργασία και συνέπεια στη δουλειά μου, στοιχεία που θεωρώ απαραίτητα για μια σταδιοδρομία στο χώρο παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Πιστεύω πως, τα παραπάνω στοιχεία με καθιστούν ικανή να ανταποκριθώ πλήρως στις απαιτήσεις μιας συνεργασίας με μία Τράπεζα της δικής σας δυναμικής και φήμης.

Για όλους τους παραπάνω λόγους θα σας πρότεινα μία προσωπική συνάντηση προκειμένου να διερευνηθούν όλες οι δυνατότητες για συνεργασία. Θα είμαι διαθέσιμη για άμεση επικοινωνία στο 6977-765890, καθώς και στο 834529. Θα περιμένω απάντησή σας το συντομότερο δυνατό.

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για το χρόνο σας.

Με εκτίμηση,

Λυμπέρη Νεκταρία-Νικολέττα

Συνημμένα: 1. Βιογραφικό σημείωμα