Συστατική Επιστολή

ΟΔΗΓΟΣ

Αγαπητέ κύριε….Αγαπητή κυρία….(επίθετο)

Ονομάζομαι…και είμαι..(ιδιότητα). Γνωρίζω την κυρία/τον κύριο (επίθετο) από (χρονολογία) ως καθηγητής/προϊστάμενος/επόπτης.

Κατά τη διάρκεια των σπουδών του-της/ της συνεργασίας μας μου δόθηκε η ευκαιρία να διαπιστώσω ότι πρόκειται για ένα άτομο με ιδιαίτερα σημαντικό ακαδημαϊκό υπόβαθρο και επαγγελματικές ικανότητες, Ο κύριος/η κυρία (επίθετο) είναι συνεπής με διάθεση για μάθηση και δουλειά. Συνεργάζεται με απόλυτη επιτυχία με τους συναδέλφους και τους προϊσταμένους του/της, συμβάλλοντας αποφασιστικά στη διαμόρφωση ενός υγιούς και παραγωγικού εργασιακού κλίματος. Η θέση του/της στην εταιρεία μας απαιτούσε συχνά την ανάληψη πρωτοβουλιών και την απόδοση κάτω από συνθήκες χρονικής πίεσης, απαιτήσεις στις οποίες ο κύριος/η κυρία (επίθετο) ανταποκρίθηκε με επιτυχία. Με δυο λόγια, ο κύριος/η κυρία (επίθετο) αποδείχθηκε ένας άξιος συνεργάτης με υψηλή επαγγελματική συνείδηση.

Παράλληλα, μέσα από τη συνεργασία μας είχα τη δυνατότητα να γνωρίσω τον κύριο/την κυρία (επίθετο) και προσωπικά και μπορώ με βεβαιότητα να δηλώσω πως πρόκειται για μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα προσωπικότητα με σπάνια χαρακτηριστικά. Είναι άτομο ειλικρινές με πίστη στις δυνατότητές του, συνέπεια στις σχέσεις του με τους άλλους και έντονη δημιουργική διάθεση. Χαρακτηρίζεται από θετική σκέψη και γνήσιο ενδιαφέρον για το συνάνθρωπο και είναι ιδιαίτερα συμπαθής στο κοινωνικό του/της περιβάλλον.

Με δυο λόγια, ο κύριος/η κυρία (επίθετο) είναι ένας πολύτιμος συνεργάτης γι΄αυτό και χαίρομαι ιδιαίτερα που μου δίνεται η ευκαιρία με την παρούσα επιστολή να τον/την συστήσω ανεπιφύλακτα στην εταιρεία σας. Πιστεύω ακράδαντα ότι συνεργασία του/της (επίθετο) με την (επωνυμία της επιχείρησης) θα αποβεί ιδιαίτερα σημαντική και για τις δύο πλευρές.

Με τιμή,

(υπογραφή)

Ονοματεπώνυμο

Ιδιότητα