Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας και Οργάνωσης Παραγωγής στη Βιομηχανία Τροφίμων

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής

Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

«Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας και Οργάνωσης Παραγωγής στη Βιομηχανία Τροφίμων»

Στο Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων του ΑΤΕΙΘ λειτουργεί το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας (Υπουργική Απόφαση 90352/Ε5(ΦΕΚ 1906/7-9- 2009) Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), με τίτλο «Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας και Οργάνωσης Παραγωγής στη Βιομηχανία Τροφίμων», το οποίο οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) (Master of Science in Quality Management and Production Organization Systems for the Food Industry).

Το συγκεκριμένο Π.Μ.Σ. λειτουργεί, με επιτυχία, τα τελευταία τρία χρόνια και είναι το μοναδικό στο είδος του στην Ελλάδα.

Στο Π.Μ.Σ. η χρονική διάρκεια σπουδών είναι τέσσερα ακαδημαϊκά εξάμηνα και υπάρχουν δίδακτρα ύψους 800 ευρώ/εξάμηνο.

Τα δύο πρώτα εξάμηνα περιλαμβάνουν διδασκαλία θεωρητικών και εργαστηριακών μαθημάτων που είναι :

Α” Εξάμηνο

  • Προχωρημένη Στατιστική Επιστήμης Τροφίμων
  • Ορθή Εργαστηριακή Πρακτική (GLP)
  • Σχεδιασμός & Οργάνωση Συστημάτων Παραγωγής
  • Προχωρημένες Μέθοδοι Εξέτασης των Τροφίμων
  • Εργαστηριακές Ασκήσεις Ενόργανης Ανάλυσης Τροφίμων

Β” Εξάμηνο

  • Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας [ISO 9001, ISO 22000 (GMP/GHP/ HACCP)]
  • Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ISO 14001)
  • Νομοθεσία Τροφίμων
  • Σχεδιασμός Επιχειρηματικών Πόρων (ERP)
  • Στατιστικός Έλεγχος Διεργασίας / Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προϊόντος

Τα δύο τελευταία εξάμηνα είναι αφιερωμένα στην εκπόνηση της μεταπτυχιακής διατριβής.

Περισσότερες Πληροφορίες
Γραμματεία του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων Τηλ.: 2310 791369
Σελίδα Μεταπτυχιακού
http://www.food.teithe.gr